Alejandro Cesarco (UY)

°1975

Het werk van Alejandro Cesarco geeft blijk van een terugkerende interesse in de werking van verhalen, lezen en vertalen. Door middel van verschillende conceptuele strategieën en uiteenlopende media -  prints, boeken, fotografie, video’s en installaties - onderzoekt hij de betekenis van woorden en beelden in relatie tot de context, de ervaring en de persoonlijke zienswijze van het individu dat ermee in aanraking komt. Zijn werk herinnert ons aan het belang van het vertellen van verhalen als een ordenend principe en als een manier om onszelf verstaanbaar te maken.

Musings (2013)

video, geluid, 15’30”

Het videowerk Musings (Mijmeringen) vertelt een reeks anekdotes aangaande dromen, voorgevoelens, het lot en andere boodschappen die een vruchtbare bron vormen voor creativiteit. De gekozen verhalen zijn alle ontleend aan werken (kunst, literatuur of film) die veel te maken hebben met dood en sterfelijkheid. De kunstenaar gebruikt fragmenten uit het werk van onder meer Susan Sontag, Ingmar Bergman, Maurice Blanchot, Italo Calvino, Julio Cortázar, en Agnes Varda. De teksten van deze auteurs geven samen ruwweg een beeld van de sfeer van de jaren zestig.

Gecoproduceerd door Contour 2013.

The Reader (2011)

dia-installatie, 17’

In de diashow The Reader staat het misdaadverhaal centraal. Terwijl de Amerikaanse kunstenaar Lawrence Weiner voorleest uit verschillende misdaadromans, zijn op de dia’s teksten te zien waarin een analyse van het genre gegeven wordt. In The Reader wordt de kijker uitgenodigd om detective te spelen en een coherent verhaal samen te stellen uit de fragmenten die worden aangereikt. Maar in het web van verhalen dat de kunstenaar hier weeft, gebruikt hij de codes en de geschiedenis van het misdaadgenre om de conventies van het lezen en kijken te ontregelen. De kijker blijft achter met mysterie in plaats van met een oplossing.