Jos de Gruyter & Harald Thys (BE)

°1965 / °1966

De Gruyter en Thys werken samen sinds de jaren tachtig. Hun oeuvre omvat film, fotografie, sculpturen en installaties. Ze scheppen een universum dat bevolkt wordt door marginale, verloren wezens. Zowel niet-professionele acteurs als poppen en kleifiguren geven gestalte aan bevreemdende karakters die in emotionele perikelen verwikkeld lijken. Het werk van de kunstenaars wordt gekenmerkt door een burleske eenvoud en een zwarte humor die de lach doet stokken in de keel. Hun absurde creaties kunnen geïnterpreteerd worden als kritische reflecties op de positie van de kunstenaar en ontnuchterende conclusies over menselijk sociaal gedrag.

Het bruin van Mechelen (2013)


video-installatie geluid


Jos de Gruyter en Harald Thys tonen een nieuwe video in navolging van een vroeger werk, Brigitte Pannecoucke. In dit luisterspel vertelt een vrouw over erotische crèmes, binnenhuisinrichting, een klacht over een bed & breakfast en een openbaring, afgewisseld met enkele raadsels en grappen. In Het bruin van Mechelen vertelt iemand over giftige slangen, gezondheidstips en een reis naar de Mont Ventoux, eveneens afgewisseld met bepaalde vaststellingen, een aantal grappen en raadsels. Op de achtergrond ontdekken we aan de hand van uiteenlopende sfeerbeelden de stad Mechelen in het jaar 2013.