Judith Hopf (DE)

°1969

Judith Hopf onderzoekt hoe onze sociale omgeving- met name machtsrelaties, gedragscodes en andere conventies - ons vormen en beïnvloeden en, bij uitbreiding, vervreemden van onszelf. Haar focus ligt op het menselijke lichaam en hoe we ons lichaam gebruiken in relatie tot andere mensen en objecten. Hopf combineert persoonlijke ervaringen met politieke inzichten en kritische theorie. Haar werk moet begrepen worden vanuit de stelling dat ‘het lichaam politiek is’ en dat sociale en politieke ervaringen en voorstellingen bekeken moeten worden in relatie tot het eigen lichaam. 

Some End of Things: The Conception of Youth (2011)

video, geluid, 3’

Some End of Things: The Conception of Youth is een video over de onverdraagzaamheid van sociale omgevingen. We zien een figuur die verkleed als ei een modernistisch gebouw tracht binnen te komen, maar daar niet in slaagt. Door zijn vorm geraakt hij niet door de toegangsdeur. De absurde situatie maakt het moeilijk om niet te lachen, maar doet de kijker terzelfdertijd beseffen dat een fysiek obstakel ook een socio-culturele uitsluiting met zich kan meebrengen. Het werk roept vragen op over de toenemende sociale druk om te beantwoorden aan de gangbare normen. Wie daarvan afwijkt, loopt zowel in sociale als in virtuele leefomgevingen het gevaar te worden uitgesloten.

Zählen! (2008)

video, geluid, 3’38”

Het hoofdpersonage van Zählen! (Tellen!) is een paard dat wiskundig begaafd lijkt. Zijn kennis wordt getest door vier clowns. Het dier lost rekenkundige vragen op door het juiste aantal keren met zijn hoeven op de grond te stampen. Het wordt bijgestaan door een trainer, gespeeld door Judith Hopf zelf. De video is gebaseerd op ware feiten. In het begin van de 20ste eeuw werd een zogenaamd geniaal paard, Hans, ontmaskerd. Het paard was helemaal geen rekenwonder. Hans reageerde slechts op de aanmoedigingen van zijn publiek en stopte daardoor op het juiste moment met stampen. In de psychologie wordt dit het ‘Slimme Hans’-effect genoemd.