Keren Cytter (IS)

°1977

Keren Cytter ensceneert het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties. Ze doet dit met behulp van beweging, taal, film, video en belichting. Daarbij experimenteert ze met de gangbare dramatische conventies. De kunstenares laat zich vaak inspireren door haar eigen leven en dat van haar vrienden. Dat beïnvloedt de onderwerpen die aan bod komen in haar films: liefde, verlangen, verlies en de grillige manier waarop mensen met elkaar communiceren. Cytter gaat op een geheel eigenzinnige wijze aan de slag met deze universele  thema’s. De vertelcodes en beeldtaal die doorgaans gebruikt worden om een verhaal te vertellen, schudt ze duchtig door elkaar. Cytter maakt niet alleen films, maar ook performances, dansproducties en tekeningen.

Something Happened (2007)

video, geluid, 7’52”

Something Happened is losjes gebaseerd op de roman The Dry Heart (1947) van Natalia Ginzburg. Cytter volgt noch de droge, literaire stijl noch de plot. Ze kiest voor een andere invalshoek: soaps of films uit de populaire cultuur waarin extreme situaties uit het dagelijkse leven vaak gedramatiseerd worden. Something Happened toont een huiselijk conflict tussen twee geliefden, waarbij vooral het artificiële karakter van hun dialoog opvalt. De acteurs herhalen voortdurend dezelfde zinnen, maar een deel van hun tekst is niet hoorbaar. Cytter speelt met timing, montage en camerastandpunten om een verhaal te vertellen dat balanceert tussen een Hollywood-drama en een ‘achter de schermen’-documentaire. Ze voert de spanning op een verontrustende manier ten top.

Corrections (2013) 

video, geluid, 10’

De film Corrections vertelt het verhaal van een man die verscheurd wordt door schuldgevoel omdat hij het leven van zijn ouders heeft verwoest. Hij vergelijkt zijn leven met dat van een kakkerlak. Terwijl hij zich probeert te herinneren wat er in het verleden gebeurd is, ontdekt hij de ware reden voor zijn schuldgevoel. Zowel de camerabewegingen als de acties van de acteurs zijn repetitief. Keren Cytter gebruikt de traditionele filmcomponenten zoals acteurs, rolverdeling, stem en tekst op geheel eigenzinnige wijze. Door aan de basiselementen van de film te tornen, wil ze vraagtekens plaatsen bij ons blindelings vertrouwen in de gangbare vertelstructuren. 

Geproduceerd door Contour 2013 binnen het kader van de samenwerking met de biënnales van Göteborg, Liverpool and Ljubljana (als onderdeel van het Europese cultuurprogramma 2007-2013).