Pablo Pijnappel & Giles Bailey (BR/UK)

°1979 / °1981

De Braziliaanse kunstenaar Pablo Pijnappel is in de eerste plaats een verteller. Door de juxtapositie van woorden en beelden, feit en fictie creëert hij enigmatische verhalen die hij presenteert als narratieve film- en diaprojecties. Op die manier volgt hij de paden van de herinnering. Hij wijst op de oneindige instabiliteit en veranderlijkheid van de geschiedenis en illustreert de vele vormen en functies die verhalen in ons bestaan innemen. Pijnappels films zijn beïnvloed door de geschiedenis van de psychoanalyse en hebben vaak betrekking op de biografie van personen uit zijn onmiddellijke omgeving. 

Voor The Playmakers werkte Pablo Pijnappel samen met Giles Bailey.

Giles Bailey is een performancekunstenaar. Sinds enkele jaren werkt hij aan het project Talker Catalogue: een reeks monologen die vanuit een originele ‘tekst’ (verhaal, performance, beeld, … ) vertrekken en er een nieuwe invulling aan geven. Bailey doet dat door bronnen te combineren die eigenlijk niet bij elkaar horen. In zijn performances maakt hij gebruik van tekst, beeld, citaat, voetnoot en anekdote. 

Nima (2013)

reeks van 12 postkaarten

Voor Contour schreef Pablo Pijnappel het kortverhaal Nima. Het is een vervolgverhaal dat gepresenteerd wordt als een reeks postkaarten. De verteller haalt herinneringen op aan een oude kennis, Nima genaamd. Het verhaal vertrekt van een anekdote en weeft kleine en grote geschiedenissen naadloos aan elkaar. Pijnappels werken zijn vaak autobiografisch en hebben voor het merendeel betrekking op zijn persoonlijke familiegeschiedenis. Feit en fictie lopen daarbij steevast door elkaar.

Geproduceerd door Contour 2013.

The Playmakers (2013)

geluidsinstallatie (en performances in de gevangenis)


The Playmakers is een voortzetting van de interesse in verteltechnieken die de kunstenaars Pablo Pijnappel en Giles Bailey delen. Het is het resultaat van een reeks workshops met een aantal gedetineerden van de gevangenis van Mechelen. Voor deze workshops lieten de kunstenaars zich inspireren door hun kennis van de orale geschiedschrijving, de ‘cut-up theorie’ (een literaire techniek waarbij een tekst wordt versneden en omgevormd tot een nieuwe tekst) en experimentele theaterpraktijken. Het resultaat is een collage van autobiografische verhalen. Het geeft een collectief oraal en onorthodox “beeld” van een werkproces. Het is de getuigenis van een ontmoeting van individuen in een context waar de stem van het individu vaak wordt weggedrukt en identiteit oplost in een homogeen geheel. 

Geproduceerd door Contour 2013.

Lucas (2013)

geluidsinstallatie

De oorspronkelijke 16 mm-film werd voor Contour herwerkt tot een geluidswerk, een monoloog die in een biechtstoel wordt gereciteerd. Lucas is gedeeltelijk gebaseerd op de roman Un tal Lucas (Een zekere Lucas) van de Argentijn Julio Cortázar. De roman schetst een portret door aparte verslagen en uiteenlopende gebeurtenissen samen te brengen. Pijnappel wendt een gelijkaardige strategie aan om het verhaal te vertellen van een toerist in Buenos Aires. Op zoek naar een toilet, geraakt de man van streek wanneer hij een Franse bistro binnenstapt. Pijnappel wisselt proza en verzen af om het onderscheid tussen onzinnige mijmeringen en profetische onthullingen te doen vervagen. 


Geproduceerd door Contour 2013.