Paul Hendrikse (NL)

°1977

Paul Hendrikse verkent in zijn werk de raakvlakken tussen geschiedschrijving en fictie. Op zoek naar alternatieve kennis over historische gebeurtenissen verlaat hij de grote verhalen en delft in individuele microgeschiedenissen. Daarmee geeft hij aan dat hij de mogelijkheid verwerpt om de geschiedenis op een enkelvoudige, autoritaire manier voor te stellen. Zijn projecten, vaak performances of werken met een performatief karakter, zijn veelal het resultaat van een langdurig en uitgebreid onderzoek. Dat kan zijn uitkomst vinden in verschillende media, zoals publicaties, installaties, audiovisueel werk en performances.

The Twelfth Man (2013)

video- en geluidsinstallatie, 9'48"

‘De twaalfde man’ is een term die verwijst naar de voetbalsupporters die tijdens een wedstrijd in het stadion aanwezig zijn. Vaak ondersteunen zij hun team zo uitbundig dat het lijkt alsof het met een twaalfde man speelt. Hun gedrag heeft een invloed op de prestaties van de spelers. ‘De twaalfde man’ is een interessant fenomeen omdat het de klassieke rollen van passieve toeschouwer en actieve speler doorbreekt. Door het gedrag van de supporters van KV Mechelen te observeren, kwam Hendrikse tot een inventaris van de kreten, slogans, gebaren en lichaamsbewegingen die ‘de twaalfde man’ gebruikt om zijn optreden kracht bij te zetten. Die zette hij om in partituren die hij hier laat uitvoeren door de supporters zelf.

Geproduceerd door Contour 2013.

Writing Over, Over (2009)

cahier

Het schriftje maakt deel uit van een reeks werken die Paul Hendrikse maakte over de Zuid-Afrikaanse auteur Ingrid Jonker (1933-1965). Ze leidde een bewogen leven dat in zelfmoord eindigde en nam deel aan de politieke strijd tegen de censuur. Pas na de afschaffing van de Apartheid ontstond er een grote interesse in haar figuur. Het levensverhaal van Jonker kreeg mythische proporties door de aandacht die vanuit allerlei hoeken – zowel politieke als artistieke – kwam. Hendrikse toont in zijn serie werken hoe de ware identiteit van de schrijfster niet meer achterhaald kan worden. In Writing Over, Over probeert hij zich Jonkers handschrift eigen te maken, maar blijft de ‘echte Jonker’ ongrijpbaar.