Sarah Vanhee (BE)

°1980

De artistieke praktijk van Sarah Vanhee omvat performance, beeldende kunst en literatuur. Haar werk neemt uiteenlopende vormen aan en komt vaak in situ tot stand. De kunstenares omschrijft het als volgt: ‘Ik creëer open, tijdelijke, maar duidelijk gedefinieerde ruimtes waarin ik bestaande denkkaders analyseer en confronteer met een absurd, utopisch of poëtisch idee dat ik daar probeer te realiseren. Hierdoor ontstaat een frictie, waaruit verschillende perspectieven, scenario’s en discoursen voortkomen. Nieuwe verbanden worden gelegd als een alternatief voor de bestaande systemen waarin betekenis tot stand komt en waarin de maatschappij functioneert.’ Vanhee dringt binnen in diverse leefwerelden, als een “vriendelijke vreemdeling”. Ze nodigt uit tot een dialoog, een stap in het onbekende.

I Screamed and I Screamed and I Screamed (2013)

video- en geluidsinstallatie

Sarah Vanhee werkte tijdens de zomer van 2013 met een aantal gedetineerden in de Mechelse gevangenis. Ze omschrijft haar artistieke project als volgt: ‘Voor de buitenstaander fungeert het gevangenisgebouw als waarschuwing of geruststelling. De gevangene zelf heeft geen gezicht. Hij wordt herleid tot juridische materie en verwijst naar een netwerk van strafrechtelijk beleid. Binnen de gevangenismuren is enkel plaats voor stille, gehoorzame lichamen. I screamed and I screamed and I screamed daagt dit stille lichaam uit, en daarmee ook onze normaliserende maatschappij. De steriele anonimiteit van de gevangenismuur wordt verstoord door de stemmen van de gevangenisbewoners. Centraal staat een schreeuwend lichaam.’ 

Geproduceerd door Contour 2013.