Sven Augustijnen (BE)

°1970

Sven Augustijnen verkent de grenzen tussen documentaire en fictie. Zijn oeuvre bestaat hoofdzakelijk uit filmessays en lange documentaires over politieke en maatschappelijke thema’s en film- en videoportretten. Met zijn werk daagt Augustijnen het genre van de documentaire voortdurend uit. Daaruit blijkt zijn interesse in geschiedschrijving en verhalen: ‘Geschiedschrijving is allerminst een natuurverschijnsel. De constructie van de realiteit en hoe we daarvoor bepaalde verhalen, beelden, fictie gebruiken, dat vind ik fascinerend. Die grenslijn tussen betrouwbaar en onbetrouwbaar maakt het voor een kunstenaar enorm interessant’.

IHT 20110823-20130823 (2011-2013)

krant

Dit is een project over informatie, media en nieuws dat wordt gerecycleerd en herdrukt. Het is een non-profit krant die bestaat uit een selectie artikels, beelden en woorden uit bestaande kranten. De artikels worden gekozen door kunstenaars met als doel het nieuws vanuit hun persoonlijke visie te herschikken. Aan Sven Augustijnen werd gevraagd om gedurende 24 maanden – augustus 2011 tot en met augustus 2013 – artikels te selecteren. Ze maken een brug tussen de vorige en de huidige biënnale. Hij koos The International Herald Tribune als zijn focus en voornaamste bron van onderzoek. IHT 20110823-20130823 presenteert zijn keuzes. In de loop van de tentoonstelling kan de kunstenaar nog krantenknipsels toevoegen en op een nieuwstafel uitstallen.

Gecoproduceerd door Contour 2013.

Old News

Naast de Old News-selectie van Sven Augustijnen voor Contour 2013, presenteert Jacob Fabricius nog een reeks andere Old News-kranten, samengesteld door kunstenaars zoals Banu Cennetoglu, Harris Epaminonda, Jonathan Monk en Nevin Aladag. Je kan deze kranten inkijken, onder meer in de bar van het Hof van Busleyden. Een exemplaar mee naar huis nemen, mag ook.